Leid.lt

Loģistikas veidi

Tagad gandrīz jebkurā vidējā vai lielā uzņēmumā ir speciālisti, kuri atbild par loģistiku, ja tādu darbinieku uzņēmumā nav, tad ir pieejamas speciālas loģistikas kompānijas, kuras sniedz loģistikas pakalpojumus. Šo specialitāti var apgūt daudzās augstskolās.

Loģistika ir process, kurš rada optimālu preču un pakalpojumu kustības infrastruktūru. Citiem vārdiem sakot, loģistika nodarbojas ar to, lai sameklētu un organizētu visizdevīgāko, visērtāko un vislētāko ceļu, pa kuru, katru attiecīgo preču grupu var nogādāt pie patērētājiem.

Loģistika, tikai citā formā, jau ir eksistējusi pirms mūsu ēras, daudzas tautas izvēlējās un būvēja pēc iespējas izdevīgākus tirdzniecības ceļus, lai varētu transportēt lauksaimniecības produktus un ieročus.

Mūsdienās loģistika ir sākusi strauji attīstīties tāpēc, ka manāmi ir palielinājusies ražošana, preču plūsma visā pasaulē, kā arī katrā valstī atsevišķi.

Jebkurā uzņēmumā loģistikai ir 2 galvenie virzieni:

  • Izejvielu, materiālu, preču un pakalpojumu loģistika no piegādātāja līdz uzņēmumam.
  • Gala produkcijas loģistika no uzņēmuma līdz patērētājiem.

Abi šie loģistikas virzieni ir ļoti svarīgi un nozīmīgi, tāpēc , ka ietekmē produkcijas pašizmaksu un tās cenu, kuru, atkali ir ļoti svarīga patērētājiem.

Daudzos, savas attīstības virzienos loģistika robežojas ar mārketingu un abas šīs zinātnes ir nepieciešamas jebkura biznesa efektivitātes paaugstināšanai.

Interesants fakts, mūsdienīgos ražošanas uzņēmumos, izdevumi, kuri ir saistīti ar loģistiku ir daudz lielāki, nekā izdevumi par izejmateriāliem un izdevumiem, kuri ir saistīti personāla darba algu. Tas vēlreiz apliecina to, ka mūsdienās loģistika ir ļoti svarīga un nepieciešama.

Loģistikas veidi:

Viss, vērienīgais loģistikas process, lai to vienkāršotu un padarītu daudz saprotamāku, tiek iedalīts vairākos loģistikas veidos.

  • Ražošanas loģistika – pārzina izejmateriālu, naudas preču plūsmu tieši ražošanas procesā. Galvenais ražošanas tehnoloģijas mērķis – ražošanas izdevumu optimizācija.

Lūk, svarīgākie uzdevumi, ar kuriem tā nodarbojas:

– Patērētāju pieprasījuma analizēšana ar mērķi plānot ražošanas apjomus.

– Darba grafiku un plānu optimizēšana visās ražošanas nozarēs.

– Ražošanas nodaļas sadarbošanās ar noieta un sagādes nodaļām optimizācija.

– Ražošanas procesa kontrolēšana un ja ir nepieciešams korekciju ieviešana.

  • Iepirkumu loģistika. Iepirkumu loģistikas pārziņā atrodas izejvielu, materiālu, pakalpojumu un citu komponentu plūsma, kura tiek piegādāta no ārpuses ar mērķi nodrošināt nepārtrauktu ražošanas procesu. Iepirkumu loģistikai ir jābūt tā organizētai, lai ražošanas procesā neveidotos dīkstāves, tāpēc, ka laicīgi nav piegādāts izejmateriāls. Šo loģistikas veidu var nosaukt par vienu no svarīgākajiem, tāpēc , ka no tā ir atkarīga saražotās preces pašizmaksa.
  • Krājumu loģistika. Krājumu loģistika pārzina preču un gatavās produkcijas krājumus, kā arī izejvielu un ražošanai nepieciešamo materiālu krājumus. Ja šī joma ir ideāli sakārtota, tad ražošanas un realizācijas procesi notiek nepārtraukti, bet izejvielas un gatavā produkcija – nestāv ilgu laiku noliktavās.
  • Transporta loģistika. Transporta loģistika nodarbojas ar optimālo maršrutu izvēli, lai varētu pēc iespējas ātrāk un lētāk nogādāt izejvielas un preci uz ražošanu un no ražošanas, īpaši aktuāli tas ir tādos gadījumos, kad piegādātāji un patērētāji atrodas dažādās pasaules malās.
  • Informācijas loģistika. Informācijas loģistikas pārziņa ir informācijas plūsmas, kuras pavada materiālās plūsmas. Māka, gudri apieties ar informāciju, lielam uzņēmumam ir tikpat svarīga, kā apieties ar finansiālajiem līdzekļiem. Informācijas loģistika sadala un optimizē iekšējo un ārējo informācijas plūsmu, izzina informācijas saņemšanas un nodošanas kanālus, izstrādā iekšējās kārtības noteikumus, kuri ir saistīti ar šiem jautājumiem.
  • Muitas loģistika. Tas ir ļoti svarīgs loģistikas veids, kurš pārzina un optimizē procesus, kuri ir saistīti ar kravu pārvietošanos pāri valsts muitas robežai, vai vairāku valstu muitas robežām.
  • Noliktavas loģistika. Noliktavas loģistikas pārziņā ir izejmateriālu, gatavās produkcijas un citu komponentu pieņemšanas, uzglabāšanas un izsniegšanas procesi, kuri ir nepieciešami vai ir saņemti ražošanas procesa laikā.