Leid.lt

Transports un loģistika

Pateicoties savam ģeogrāfiskajam stāvoklim, Latvija jau kopš seniem laikiem, starptautiskajā tirdzniecībā tiek uzskatīta par tranzīta valsti. Transporta ceļi šķērso Latviju no austrumiem uz rietumiem un no dienvidiem uz ziemeļiem. Statistika liecina, ka galvenā kravu plūsma ir tranzīta kravas, kuras pārvietojas no austrumiem uz rietumiem, cauri Latvijas ostām, savieno Krieviju, SNG valstis un Āziju ne tikai Rietumeiropu, bet arī ar visu pasauli.

Transporta infrastruktūra Latvijā ir attīstīta ļoti labi, tas ir tāpēc, ka mums ir plašs dzelzceļa tīkls, kurš ir saistīts ar citām SNG valstīm un caur Transsibīrijas dzelzceļa maģistrāli – ar Tālajiem Austrumiem. Latvijas ostām, kuras atrodas Ventspilī, Rīgā un Liepājā ir svarīga loma tranzīta tirdzniecībā. Tās ir ļoti izdevīgi vārti gan importam, gan eksportam ar Krieviju un citām SNG valstīm. Rīgas, stratēģiski izdevīgā atrašanās vieta, ir svarīga gan ražošanai, gan patērēšanai Baltijā, nesalstošās ostas Ventspilī un Liepājā nodrošina izdevīgus nosacījumus naftas un naftas produktu pārvadāšanā. Rīgas, Liepājas un Ventspils ostās ir izveidotas speciālas ekonomiskās zonas, kuru mērķis ir radīt labvēlīgus apstākļus jaunu biznesa veidu piesaistīšanai. Latvijas ostu priekšrocības ir acīm redzamas, pirmkārt, tas ir to milzīgais potenciāls, kurš slēpjas lielās, neapgūtās ostu teritorijās un resursos.

Neskatoties uz to, ka ceļu sistēma Latvijā ir samērā labi attīstīta, tā joprojām turpina pilnveidoties. Valdības politika ir vērsta uz to, lai paaugstinātu infrastruktūras kvalitāti un lai uz ceļiem tiktu ievēroti visi, starptautiskajām prasībām atbilstošie, ceļu satiksmes drošības noteikumi. Viens no svarīgākajiem koridoriem ir “Vis Baltica”, kurš šķērso Latviju ziemeļu – dienvidu virzienā. “Via Baltica” ir arī Eiropas transporta koridora sastāvdaļa: ceļš E67 savieno Eiropas pilsētas – Helsinkus, Tallinu, Rīgu, Kauņu un Varšavu, kā arī Rīgu, Kaļiņingradu un Gdaņsku. Latvijas gaisa transporta sistēma nodrošina drošus, kvalitatīvus un pieejamus transporta pakalpojumus gan Latvijas iedzīvotājiem , gan ārzemju tūristiem. Valsts teritorijā darbojas divas starptautiskas lidostas: Starptautiskā lidosta “Rīga” un Liepājas starptautiskā lidosta, kā arī Ventspils lidosta. Starptautiskā lidosta “Rīga” ir viena no lidostām Baltijā, kura attīstās visātrāk.

Latvija, par prioritāti transportu sistēmas attīstībā, ir izvirzījusi efektīvu, drošu un apkārtējai videi draudzīgu pastāvēšanu. Galvenais, ilgtermiņa transporta sistēmas attīstības mērķis ir iekļauties ir valsts transporta infrastruktūras integrēšana Eiropas transporta sistēmā. Īpaša uzmanība tiek veltīta piejūras kravu pārvadāšanai un kombinēto kravu pārvadāšanai. Baltijas jūrā attīstījās un attīstīsies vēl vairāk, prāmju pārvadājumi. Par galveno prioritāti tiek uzskatīta industriālo un loģistikas centru celtniecība un attīstība, kravas plūsmu sadale.

Transports un loģistika sniedz zināmu ieguldījumu mūsu valsts ekonomikas attīstībā. Vairāk par 8% strādājošo Latvijas iedzīvotāju tiek nodarbināti tieši šajā jomā. Ar katru gadu turpina palielināties konteineru kravas pārvadāšana caur Latvijas ostām.

Arī dzelzceļa transports kļūst par vienu no perspektīvākajiem virszemes transporta veidiem, gan drošības ziņā, gan ekoloģijas ziņā. Dzelzceļam arī ir liela nozīme mūsu valsts ekonomijas attīstībā.